Tietosuojaseloste: Viisumipiste Rita Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Viisumipiste Rita Oy
Lappeentie 13, 55100 Imatra
Puh. 050 555 1059
raine.rita@viisumipiste.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Toimitusjohtaja, Raine Rita

Rekisterin tietosisältö
Henkilöasiakkaiden osalta:

  • Etu- ja sukunimi
  • Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Sukupuoli
  • Syntymäaika
  • Syntymäpaikka
  • Passin numero ja voimassaolotiedot
  • Matkavakuutustiedot
  • Työpaikan tiedot

 

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteeseen liittyvien tilausten hoitaminen, vahvistaminen ja laskuttaminen, asiakasyhteydenpito ja markkinointi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Viisumipiste Rita Oy:n yhteistyökumppaneille, jotta viisumin hakeminen voidaan toteuttaa. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Viisumin anomista varten annettuja henkilötietoja siirretään hakemisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.

Tietojen suojauksen periaatteet
Asiakastiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun atk-järjestelmään, tietokantaan ei ole pääsyä julkisesta verkosta. Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus 
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin.

Käyttäjäseuranta ja evästeistä informoiminen
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Viisumipiste Rita Oy:n toimesta sekä analysoida ja kehittää sivustoa kävijöitä paremmin palvelevaksi. yhteistyökumppanit saattavat. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
Rekisteritietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Rekisteri tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta.